Kuśtowska, J. B. (2019). Chwalebny symbol (nie)chlubnej śmierci - ewolucja semantyczna symboliki krzyża w chrześcijaństwie. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 117–127. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2035