Płaziński, A. (2019). Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 147–156. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2102