Szczepanik, T. (2019). Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate Dei. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 173-183. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2104