Kościański, M. (2019). Wpływ rodziny na kształtowanie modlitwy u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 99–115. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2107