Iwan, J. (2019). „Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków” (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacji. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 87–97. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2123