Brzezińska, E. (2019). Post − wspólne dobro chrześcijan. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 41–54. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2133