Baran, M. (2019). Transhumanizm w świetle teologii. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 23–39. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2135