Strumiłowski, J. (2019). Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmem. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 157–172. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189