Rusiecki, M. (2020). Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji: Dwanaście etapów przebaczenia według J. Monbourquette’a oraz ich skuteczna terapia. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3510