Bieroński, M. L. (2020). Etyczne i moralne wyzwania związane ze stosowaniem Sztucznej Inteligencji. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3527