Kardyś, P. P. (2021). Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Kieleckie Studia Teologiczne, 20, 41–73. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3598