Owsiński, P. A., & Paluch, A. A. (2021). Testament jako credo. Obraz Boga, Maryi i świętych w rozrządzeniach ostatniej woli szlachetnie urodzonych mężczyzn w XVII-wiecznych Prusach Królewskich. Kieleckie Studia Teologiczne, 20, 75–94. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3631