Jędrzejczyk, D. (2021). Bosko-ludzka wiarygodność chrystofanii galilejskich według wybranych publikacji polskojęzycznych. Kieleckie Studia Teologiczne, 20, 23–40. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3838