Wąsik, W. (2022). Historia redakcji kan. 1057 podczas prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego . Kieleckie Studia Teologiczne, 21, 85–100. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/5171