Frączek, M. (2017). Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 139-150. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/844