Janik, M. (2017). Baal a Belzebub – degradacja bóstwa. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 179-197. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/851