Strumiłowski, J. (2017). Dogmat – depozyt, kontemplacja czy hermeneutyka? Analiza wewnętrznej struktury i dynamiki dogmatu. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 251-264. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/852