Duda, T. (2017). Biblijne podstawy posługi Słowa według Josepha Ratzingera, Benedykta XVI. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 125-138. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/878