KAPIAS, M. Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiej. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 85-95, 29 dez. 2018.