DYK, S. Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 23-38, 29 dez. 2018.