ORŁOWSKI, M. Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowców. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 165-179, 29 dez. 2018.