JĘDRZEJCZAK, A. Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 53-69, 29 dez. 2018.