MISZTAL, W. Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 133-154, 29 dez. 2018.