RUSIECKI, M. Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 199-230, 29 dez. 2018.