KOBIEC, J. Rec.: Grzegorz Liebrecht, Biskup Łosiński. Ordynariusz Diecezji Kieleckiej w latach 1910–1937. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 307-310, 29 dez. 2018.