SAMICZAK, P. Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luteraƄskim. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 231-242, 29 dez. 2018.