JEZIERNICKI, A. Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 71-83, 29 dez. 2018.