NOWAK, A. Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Kieleckie Studia Teologiczne, v. 19, 30 dez. 2020.