FRĄCZEK, M. Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 16, p. 139-150, 20 dez. 2017.