STRUMIŁOWSKI, J. Dogmat – depozyt, kontemplacja czy hermeneutyka? Analiza wewnętrznej struktury i dynamiki dogmatu. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 16, p. 251-264, 20 dez. 2017.