DUDA, T. Biblijne podstawy posługi Słowa według Josepha Ratzingera, Benedykta XVI. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 16, p. 125-138, 20 dez. 2017.