Orłowski, Mariusz. 2018. „Maryja W świetle Raportu Z Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego Na Płaszczyźnie światowej. Recepcja Ustaleń Mariologicznych Przez Polskich Zielonoświątkowcó”w. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17 (grudzień), 165-79. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1712.