Strumiłowski, Jan. 2019. „Teologiczne Znaczenie Ofiary I opłaty W świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a Pragmatyzmem”. Kieleckie Studia Teologiczne 18 (grudzień):157-72. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189.