Nowak, Adam. 2020. Ira Mitescat Tua… Przyczynek Do Lektury Poezji Suplikacyjnej Paulina Z Akwilei I Seduliusza Szkota. Kieleckie Studia Teologiczne 19 (grudzień). https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3243.