Rusiecki, Mieczysław. 2020. „Człowiek pomiędzy Smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej Optymizmu Samorealizacji: Dwanaście etapów Przebaczenia według J. Monbourquette’a Oraz Ich Skuteczna Terapia”. Kieleckie Studia Teologiczne 19 (grudzień). https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3510.