Bieroński, Michał Lesław. 2020. „Etyczne I Moralne Wyzwania związane Ze Stosowaniem Sztucznej Inteligencji”. Kieleckie Studia Teologiczne 19 (grudzień). https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3527.