Kardyś, Piotr Paweł. 2021. „Kopiarz Kolegiaty Kurzelowskiej Z zespołu Akt Kolegiaty Kurzelowskiej Przechowywanych W Archiwum Diecezjalnym W Kielcach”. Kieleckie Studia Teologiczne 20 (grudzień):41-73. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3598.