Jędrzejczyk, Damian. 2021. „Bosko-Ludzka wiarygodność Chrystofanii Galilejskich według Wybranych Publikacji polskojęzycznych”. Kieleckie Studia Teologiczne 20 (grudzień):23-40. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3838.