Wąsik, Wojciech. 2022. „Historia Redakcji Kan. 1057 Podczas Prac Nad Rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego ”. Kieleckie Studia Teologiczne 21 (grudzień):85–100. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/5171.