Bokwa, I. (2017) „Zmartwychwstanie w śmierci. Dyskusja Josepha Ratzingera z Gisbertem Greshak”e, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 91-106. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1059 (Udostępniono: 31marzec2020).