Pawlak, A. (2017) „Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych. Red. Zdzisław Kupisiński SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 ss. 438. - recenzj”a, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 311-316. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1071 (Udostępniono: 4lipiec2020).