Czerkawski, J. (2017) Przekaz wiary Kościoła a współczesne media, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 107-124. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1432 (Udostępniono: 2lipiec2020).