Kluz, M. (2017) Współczesne zjawisko utraty nadziei poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczym, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 219-229. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1523 (Udostępniono: 4lipiec2020).