Dyk, S. (2018) Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 23-38. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1697 (Udostępniono: 5kwiecień2020).