Orłowski, M. (2018) „Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowcó”w, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 165-179. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1712 (Udostępniono: 29marzec2020).