Owsiński, P. (2019) Zu Konfessionsfragen in den ausgewählten deutschen Dorfwillküren in Polen / O kwestiach wyznaniowych w wybranych niemieckich wilkierzach wiejskich w Polsce, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 181-197. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1714 (Udostępniono: 5kwiecień2020).