Jędrzejczak, A. (2018) „Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,1”5, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 53-69. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1732 (Udostępniono: 5kwiecień2020).