Misztal, W. (2018) „Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r”., Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 133-154. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1734 (Udostępniono: 5kwiecień2020).