Rusiecki, M. (2018) Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 199-230. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1770 (Udostępniono: 8kwiecień2020).