Samiczak, P. (2018) Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luterańskim, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 231-242. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1888 (Udostępniono: 8kwiecień2020).